HISTORIE KNIHOVNY

 
V kronice je knihovna zmiňovaná již v roce 1904. Vznikla za přispění rodiny Novákovy, majitelé domu č.p.5, 35 a 40.
 

Je pravda, že ještě máme ve fondu knihy, které mají razítko tohoto dárce. V roce 1920 je v kronice uvedeno, že byla jako školní používána  v soukromé evangelické škole a od roku 1920 byla otevřena veřejnosti. V tomto roce Spolek dělníků sociální demokracie daroval svou skromnou knihovnu, umístěnou v hostinci U Dobiášů č.p.23, ve prospěch obecní knihovny. Na rozkvět přispívala obec roční částkou 600Kč.
 
Knihy byly půjčovány až do roku 1965. V tomto roce v knihovně ukončil půjčování pan řídící učitel František Svoboda. Po tomto datu nikdo nepůjčoval. Až v roce 1973 dostala obec domek č.p.87 a byla zde zřízena knihovna. Uspořádání a půjčování v tomto roce zařídil pan Jan Černík. Jelikož v této době bydlel v Libenicích pouze přes léto, v zimě půjčování zajistil pan Ladislav Šanda. Od této doby je knihovna pro veřejnost otevřena nepřetržitě.
 
V roce 2005 byla přemístěna do č.p.5 tím se zvětšila plocha. Bylo možno lépe rozmístit regály a umožnit k nim lepší přístup. K dalšímu rozšíření prostor došlo v roce 2009. Byl zřízen dětský koutek a poskytnuta možnost, aby si rodiče mohli v klidu vybrat své knihy.
 
V knihovně je k dispozici i internet byl zapojen 1.9.2007 a pořízen za přispění středočeského kraje.